Baanreglement

 1. Alleen leden van TCO die in het bezit zijn van een geldige ledenpas, hebben speelrecht op de tennisbanen van TCO.
 2. Degene die als laatste het park verlaat, sluit het clubhuis en het toegangshek, en hangt de sleutel op bij Holendrechterweg 33c.
 3. Op de banen en in de oefenkooi mag alleen in geschikte tenniskleding en op officieel tennis-schoeisel worden gespeeld.
 4. Aanwijzingen van bestuursleden, trainers , commissieleden of baancommissaris dienen te worden opgevolgd. Bij het negeren van de aanwijzingen kan het bestuur het betreffende lid de toegang tot de banen en de oefenkooi ontzeggen. Een beperkt aantal introducés kan, onder voorwaarden, op alle dagen spelen, uitgezonderd competitie- en toernooidagen. De voorwaarden:

  1. Van maandag t/m zaterdag zijn maximaal tien introducés per dag toegestaan.
  2. Op zondagen zijn maximaal vijf introducés toegestaan. Senioren mogen introducés uitnodigen; voor junioren geldt dit uitsluitend in de erken¬de regionale schoolvakanties.
  3. Seniorintroducés moeten 18 jaar of ouder zijn.

 5. Alleen door de hoofdtrainer toegestane tennisleraren mogen lesgeven op de tennisbanen van TCO.
 6. Alle TCO-leden zijn gehouden aan de door het bestuur vastgestelde speeltijden. Bij TCO wordt gespeeld volgens het 'afhangsysteem'.
 7. Na elke speelperiode wordt de tennisbaan geveegd door degenen die erop hebben gespeeld.
 8. De vochtigheid van de tennisbanen wordt geregeld door een automatische beregeningsinstallatie. Het is niet-bevoegde personen verboden dit systeem te bedienen of te manipuleren.
 9. Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de banen mag op de betreffende baan/banen niet worden gespeeld.
 10. Leden zijn verplicht de aanwijzingen van de baancommissaris of een (ander) bestuurs- of commissielid op te volgen.
 11. De tennisbanen worden tijdens het seizoen, indien nodig, (gratis) verlicht tot uiterlijk 23.00 uur.
 12. Honden dienen op het tennispark aangelijnd te zijn.
 13. TCO is noch aansprakelijk voor ongevallen, noch voor verlies of diefstal van eigendommen van TCO-leden, introducés of bezoekers, die op haar tennisparken plaatsvinden.
 14. Bestuursleden kunnen bij overtreding van het in dit baanreglement bepaalde het betreffende TCO-lid de toegang tot het tennispark ontzeggen.
 15. Leden kunnen iemand introduceren door een reservering te maken in het digitale afhangsysteem. Leden kunnen een gastspeler uitnodigen om eens een balletje op het park te slaan. Dat kost per dag: € 7,50 voor een senior introduce of € 2,50 voor een junior introduce. Introduceren kan op twee manieren A: Als de bar open is en B als de bar gesloten is. A: Als de bar OPEN is. Koop dan een introducépas aan de bar in het clubhuis. Nadat je als TCO-lid je ledenpas aan de barmedewerker hebt getoond en het verschuldigde bedrag hebt betaald, hangt de barmedewerker met een speciale pas af voor de introducé. Als de introducé dezelfde dag opnieuw wil spelen, wordt deze procedure herhaald. De speciale pas blijft achter de bar in de kassa la !B: Als de bar gesloten is kan een TCO lid op het afhangbord in het clubhuis een gastspeler introduceren. @ Haal je ledenpas door de kaartlezer @ Druk op de  ‘knop’  introducé op het [email protected] Vermeld de naam van de introducé     EN  vermeld of het een       junior introducé (t/m 17 jaar)  of een      senior introducé (18 jaar en ouder) is. Vermeld je niets, dan gaat TCO er van uit dat een senior is geïntroduceerd en wordt via een factuur € 7,50 in rekening gebracht. Het introducerende lid ontvangt binnen twee maanden een nota per mail, waarna hij/zij de club machtigt om het bedrag van zijn/haar bankrekening af te laten schrijven.Algemeen: Het lid dat een introducé heeft geïntroduceerd, is verantwoordelijk voor de gedragingen van de introducé.In alle gevallen waarin het baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur. Wees sportief en houd je aan deze spelregels.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 496 5332

Address

Holendrechterweg 34
1191 KV Ouderkerk aan de Amstel