Baanreglement

 1. Alleen leden van TCO die in het bezit zijn van een geldige ledenpas, hebben speelrecht op de tennisbanen van TCO.
 2. Degene die als laatste het park verlaat, sluit het clubhuis en het toegangshek, en hangt de sleutel op bij Holendrechterweg 33c.
 3. Op de banen en in de oefenkooi mag alleen in geschikte tenniskleding en op officieel tennis-schoeisel worden gespeeld.
 4. Aanwijzingen van bestuursleden, trainers , commissieleden of baancommissaris dienen te worden opgevolgd. Bij het negeren van de aanwijzingen kan het bestuur het betreffende lid de toegang tot de banen en de oefenkooi ontzeggen. Een beperkt aantal introducés kan, onder voorwaarden, op alle dagen spelen, uitgezonderd competitie- en toernooidagen. De voorwaarden:

  1. Van maandag t/m zaterdag zijn maximaal tien introducés per dag toegestaan.
  2. Op zondagen zijn maximaal vijf introducés toegestaan. Senioren mogen introducés uitnodigen; voor junioren geldt dit uitsluitend in de erken¬de regionale schoolvakanties.
  3. Seniorintroducés moeten 18 jaar of ouder zijn.

 5. Alleen door de hoofdtrainer toegestane tennisleraren mogen lesgeven op de tennisbanen van TCO.
 6. Alle TCO-leden zijn gehouden aan de door het bestuur vastgestelde speeltijden. Bij TCO wordt gespeeld volgens het 'afhangsysteem'.
 7. Na elke speelperiode wordt de tennisbaan geveegd door degenen die erop hebben gespeeld.
 8. De vochtigheid van de tennisbanen wordt geregeld door een automatische beregeningsinstallatie. Het is niet-bevoegde personen verboden dit systeem te bedienen of te manipuleren.
 9. Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de banen mag op de betreffende baan/banen niet worden gespeeld.
 10. Leden zijn verplicht de aanwijzingen van de baancommissaris of een (ander) bestuurs- of commissielid op te volgen.
 11. De tennisbanen worden tijdens het seizoen, indien nodig, (gratis) verlicht tot uiterlijk 23.00 uur.
 12. Honden dienen op het tennispark aangelijnd te zijn.
 13. TCO is noch aansprakelijk voor ongevallen, noch voor verlies of diefstal van eigendommen van TCO-leden, introducés of bezoekers, die op haar tennisparken plaatsvinden.
 14. Bestuursleden kunnen bij overtreding van het in dit baanreglement bepaalde het betreffende TCO-lid de toegang tot het tennispark ontzeggen.
 15. Leden kunnen iemand introduceren door een reservering te maken in het digitale afhangsysteem. Dit kan op twee manieren:

  1. Door digitaal inplannen bij Kantoorboekhandel Sprey; je kunt hiervoor terecht bij kantoorboekhandel Sprey, Dorpsstraat 5A in Ouderkerk. Nadat je als TCO-lid je ledenpas bij Sprey hebt getoond, wordt de reservering voor de gewenste dag via de computer vastgelegd. Je betaalt direct € 7,50 introductiegeld voor een senior of € 2,50 voor een junior. Op de betrokken datum dien je je ledenpas van TCO twee keer door de kaartlezer in het clubhuis te halen, waarna een baan wordt toegewezen. Voor alle zekerheid wordt door Sprey ook een papieren introducépas verstrekt, voor het geval het digitale afhangsysteem buiten werking is.
  2. Door het kopen van een introducépas aan de bar in het clubhuis. Dit kan uitsluitend als de bar geopend is. Nadat je als TCO-lid je ledenpas aan de barmedewerker hebt getoond en € 7,50 introductiegeld voor een senior of € 2,50 voor een junior hebt betaald, hangt de barmedewerker met een speciale pas af voor de introducé. Als de introducé dezelfde dag opnieuw wil spelen, wordt deze procedure herhaald. De speciale pas blijft achter de bar!

 16. Algemeen: Als er geen barbezetting is, kan uitsluitend bij Kantoorboekhandel Sprey een introducépas worden gekocht, anders kan er helaas niet geïntroduceerd worden! Het lid dat een introducé heeft geïntroduceerd, is verantwoordelijk voor de gedragingen van de introducé. In alle gevallen waarin dit baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

(020) 496 5332

Address

Holendrechterweg 34
1191 KV Ouderkerk aan de Amstel
Nederland