Baan- en afhangreglement

Als je gaat tennissen bij TCO zijn er wel bepaalde regels. Deze regels, bij TCO noemen we het de algemene regels, heeft het bestuur opgesteld waar iedereen die lid is van TCO zich aan moet houden. Graag noemen wij even de belangrijkste. Lees ze goed door, zodat je weet wat nu eigenlijk wel en niet mag.

Als juniorlid heb je op alle dagen van de week speelrecht op alle banen tot 20.00 uur. Na 20.00 uur mogen alleen nog junioren vanaf 15 jaar afhangen op de banen 4, 8 en 9. In de mei- en zomervakantie (lagere school) mag je als juniorlid wel alle dagen en avonden tennissen!

MINIBANEN: De maximale speeltijd op de minibanen is 20 minuten. Wees altijd sportief, als je tijd erop zit ga je er netjes af!

Als je wilt tennissen moet je BIJ VOORKEUR 'op afstand'  een baan af te hangen.
Als je 'n keer hebt gespeeld kan je een reservering via het digitale afhangbord in het clubhuis maken.
Haal de pas door de kaartlezer en kies de tijd en baan.

TOT SLOT NOG EEN PAAR BELANGRIJKE PUNTEN:
 1. Je (geldige) tennispas moet je altijd bij je hebben als je wilt tennissen. Zonder pasje kan je niet afhangen en mag je dus niet de baan op!
 2. Nadat je getennist hebt, moet je altijd de baan slepen, niet vergeten hoor!
 3. Als je gaat tennissen, moet je tenniskleding dragen en tennisschoenen die geschikt zijn voor gravel.
 4. Als je wat wilt kopen bij de bar, kun je niet met contant geld betalen, maar alleen via een pinautomaat OF spelerspas
 
BAANREGLEMENT
 1. Alleen leden van TCO die in het bezit zijn van een geldige ledenpas, hebben speelrecht op de tennisbanen van TCO.
 2. Degene die als laatste het park verlaat, sluit het clubhuis en het toegangshek, en hangt de sleutel op bij Holendrechterweg 33c.
 3. Op de banen en in de oefenkooi mag alleen in geschikte tenniskleding en op officieel tennis-schoeisel worden gespeeld.
 4. Aanwijzingen van bestuursleden, trainers, commissieleden of baancommissaris dienen te worden opgevolgd. Bij het negeren van de aanwijzingen kan het bestuur het betreffende lid de toegang tot de banen en de oefenkooi ontzeggen. Een beperkt aantal introducés kan, onder voorwaarden, op alle dagen spelen, uitgezonderd competitie- en toernooidagen. De voorwaarden:

  • Van maandag t/m zaterdag zijn maximaal tien introducés per dag toegestaan.
  • Op zondagen zijn maximaal vijf introducés toegestaan. Senioren mogen introducés uitnodigen; voor junioren geldt dit uitsluitend in de erkende regionale schoolvakanties.
  • Seniorintroducés moeten 18 jaar of ouder zijn.

 5. Alleen door de hoofdtrainer toegestane tennisleraren mogen lesgeven op de tennisbanen van TCO aan UITSLUITEND leden van de club.
 6. Alle TCO-leden zijn gehouden aan de door het bestuur vastgestelde speeltijden. Bij TCO wordt gespeeld volgens het 'afhangsysteem'.
 7. Na elke speelperiode wordt de tennisbaan geveegd door degenen die erop hebben gespeeld.
 8. De vochtigheid van de tennisbanen wordt geregeld door een automatische beregeningsinstallatie. Het is niet-bevoegde personen verboden dit systeem te bedienen of te manipuleren.
 9. Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de banen mag op de betreffende baan/banen niet worden gespeeld.
 10. Leden zijn verplicht de aanwijzingen van de baancommissaris of een (ander) bestuurs- of commissielid op te volgen.
 11. De tennisbanen worden tijdens het seizoen, indien nodig, (gratis) verlicht tot uiterlijk 23.00 uur.
 12. Honden dienen op het tennispark aangelijnd te zijn.
 13. TCO is noch aansprakelijk voor ongevallen, noch voor verlies of diefstal van eigendommen van TCO-leden, introducés of bezoekers, die op haar tennisparken plaatsvinden.
 14. Bestuursleden kunnen bij overtreding van het in dit baanreglement bepaalde het betreffende TCO-lid de toegang tot het tennispark ontzeggen.
 15. Leden kunnen iemand introduceren door een reservering te maken in het digitale afhangsysteem. Leden kunnen een gastspeler uitnodigen om eens een balletje op het park te slaan. Dat kost per dag: € 7,50 voor een senior introduce of € 2,50 voor een junior introduce.

  Een TCO lid dient bij voorkeur 'op afstand' een gastspeler te introduceren.
  Ook kan op het afhangbord in het clubhuis een gastspeler worden geintroduceerd. 

  OP AFSTAND:
  Volg op de app, tablet of computer de procedure om jouw gastspeler te introduceren.

  IN HET CLUBHUIS:
  @ Haal je ledenpas door de kaartlezer
  @ Druk op de  ‘knop’  introducé op het afhangscherm
  @ Vermeld de naam van de introducé EN vermeld of het een junior introducé (t/m 17 jaar)  of een senior introducé (18 jaar en ouder) is.
  @ Vermeld je niets, dan gaat TCO er van uit dat een senior is geïntroduceerd en wordt via een factuur € 7,50 in rekening gebracht.

  Het introducerende lid ontvangt binnen twee maanden een nota per mail, waarna hij/zij de club machtigt om het bedrag van zijn/haar bankrekening af te laten schrijven.

  Algemeen: Het lid dat een introducé heeft geïntroduceerd, is verantwoordelijk voor de gedragingen van de introducé. In alle gevallen waarin het baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur. Wees sportief en houd je aan deze spelregels.
AFHANGEN (algemeen)
 1. Om te kunnen tennissen moet je op het tennispark een baan reserveren door de eigen ledenpas en die van de  medespeler(s) door de kaartlezer in het clubhuis te halen. Het bijbehorende beeldscherm wordt bediend door met de vinger op het scherm de gewenste keuzes te maken.
 2. Zijn alle banen bezet, dan wordt door het systeem de eerstvolgende vrije baan gekozen. Zijn er banen vrij, dan kan men zelf een beschikbare vrije baan kiezen.
 3. Voor het afhangsysteem geldt de speeltijdindeling die voor alle banen van toepassing is, behalve voor de minitennisbanen.
 4. Alleen spelers met een geldige ledenpas of introducépas kunnen afhangen en hebben speelrecht. Introducés kunnen uitsluitend samen met een TCO-lid afhangen en spelen.
 5. Minimaal twee spelers die op het park tot de aanvang van de gereserveerde speeltijd aanwezig zijn, kunnen geldig afschrijven.
 6. De speeltijd voor twee of drie personen bedraagt maximaal 45 minuten per speelperiode, voor vier spelers maximaal 45 minuten.
 7. Als begin- en eindtijd gelden de tijden volgens het afhangsysteem.
 8. De gereserveerde speeltijd wordt niet gewijzigd door onderbrekingen (bijv. door regen).
 9. Na een speelperiode kan men zonder verplichte wachttijd opnieuw een tennisbaan door afhangen reserveren.
 10. Op tennisbanen die door de Toernooicommissie voor competitiewedstrijden of toernooien zijn gereserveerd, kan niet worden afgehangen.
 11. Het bestuur kan het gebruik van banen voor speciale gelegenheden aanwijzen.
 12. Op tennisbanen die voor tennistraining zijn aangewezen, kan niet worden afgehangen. Dit wordt op het afhangbord aangegeven.
 13. Voor het spelen in de oefenkooi kan niet worden afgehangen. Het gebruik van de oefenkooi dient te gebeuren in goed overleg met andere leden die hiervan ook gebruik (willen) maken.
 14. Op de site van TCO kan de actuele baanbezetting worden bekeken.  Ga hiervoor naar ‘Afhangbord'
 15. In de bovenste balk en log in met je eigen inloggegevens.
 16. Bestuursleden, trainers, commissieleden en de barcommissaris  kunnen bij overtreding van het in dit afhangreglement bepaalde, het betreffende TCO-lid de toegang tot het tennispark ontzeggen.
 17. In alle gevallen waarin dit afhangreglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 496 5332

TCO tennispark Zuidermeer

Holendrechterweg 34
1191 KV Ouderkerk aan de Amstel

KVK-nummer

40531329