voorwaarden, contributie en inschrijfgeld

ALGEMEEN:
De ledenadministratie wordt verzorgd door de ledenadministrateur Piet Goes.
Heb je vragen over het lidmaatschap of ledenpas, mail dan naar de [email protected] 


Voorwaarden Tennisclub Ouderkerk (TCO) 2019

Lidmaatschap informatie

 • Er zijn 3 typen lidmaatschap, Junioren, Studenten en Senioren.
  Daarnaast kent TCO een slapend lidmaatschap voor leden die i.v.m. ziekte of langdurig verblijf in het buitenland, TIJDELIJK niet kunnen spelen.
  Zie het schema onderaan deze info.
 • Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
 • Het tennisseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober.
  TCO streeft er naar, zolang het weer het toelaat ook na 1 oktober de baan bespeelbaar te houden. Het tennispark en het clubhuis kan je met de sleutel openen maar de bar is gesloten en er is 's avonds geen licht.
 • Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 • Het lidmaatschap kan tijdens het lopende jaar niet worden beëindigd.
 • Restitutie van contributie vindt niet plaats.
 • Beëindiging van het lidmaatschap moet vóór 1 november voorafgaand aan het jaar waarvoor men wil opzeggen, schriftelijk bij de ledenadministratie worden gemeld.
 • Indien een lid niet schriftelijk vóór 1 november van het lopende kalenderjaar heeft opgezegd, blijft het lidmaatschap ook voor het volgende jaar gehandhaafd, met alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten.
 • Alle leden van 18 jaar t/m leden die dit jaar 74 jaar zijn of worden, zijn verplicht minimaal een bardienst te verrichten. Datum en tijd worden ingepland in het zgn. bardienstrooster.
 • Studerende leden dienen jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe lidmaatschaps jaar VOOR 1 december een bevestiging van de inschrijving bij hun onderwijsinstelling naar de ledenadministratie te sturen.
 • Als een afgesproken bardienst niet wordt verricht en geen vervanging via de contactpersoon bardienstregeling is afgesproken, wordt € 100,- boete in rekening gebracht. Dit bedrag dient het lid zelf over te maken.
 • Tevens zullen alle leden van 18 jaar t/m leden die dit jaar 74 jaar zijn of worden een instructie ‘Verantwoord Alcohol schenken’ (IVA) gevolgd moeten hebben. Dit is een digitale instructie via internet.


Contributie en inschrijfgeld

 • In het onderstaande schema zijn de contributies voor 2019 vermeld.
 • Het eenmalige inschrijfgeld dient direct bij aanmelding te worden overgemaakt.
 • Dit geld wordt gerestitueerd indien het lidmaatschap niet tot stand komt.
 • Voor betaling van contributie dienen de leden een doorlopende machtiging tot automatische incasso af te geven.
 • Contributie wordt geïncasseerd met ingang van het jaar dat u lid wordt, in de laatste week van februari.
 • Als leden het niet eens zijn met de afschrijving, kunnen zij binnen 30 dagen hun bank opdracht geven het bedrag terug te boeken.

Nota bene:

 1. Ledenpassen worden niet eerder verstrekt dan nadat de verschuldigde contributie, inclusief evt. inschrijfgeld, door TCO is ontvangen.
 2. Leden die hun contributie niet (tijdig) voldoen, hebben geen speelrecht.
 3. Leden met een bardienstverplichting die geen bardienst hebben ingepland, ontvangen geen ledenpas en hebben geen speelrecht.
 4. Leden die wegens het niet vervullen van een bardienst de opgelegde boete niet hebben betaald, hebben geen speelrecht.
 5. Seniorleden die GEEN certificaat Verantwoord Alcohol schenken hebben gehaald mogen GEEN bardienst vervullen.Afkopen van de bardienst(ten) is niet mogelijk.
Categorie

Junioren

(5 t/m 17 jaar)

Studerende leden

(18 t/m 25 jaar)

Senioren

(v.a. 18 jaar)

Actief lid / geen competitiedeelnemer € 70,- € 95,- € 155,-
Actief lid / competitiedeelnemer

€ 70,-

plus competitietoeslag

€ 95,-

plus competitietoeslag

€ 155,-

plus competitietoeslag

Slapend lid € 25,- € 29,- € 48,-
Inschrijfgeld (eenmalig)
     
Inschrijfgeld € 20,- € 25,- € 50,-

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 496 5332

Address

Holendrechterweg 34
1191 KV Ouderkerk aan de Amstel