Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Piet Goes. Alle informatie rondom het lidmaatschap kun je hieronder vinden.

Lidmaatschap opzeggen? Aanmelden? Vragen over je lidmaatschap of weten op welke plaats je op de wachtlijst staat? Problemen met je pasje? Toch nog een vraag of iets niet duidelijk? Stuur dan een mailtje naar [email protected].

LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december, maar het tennisseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober, met uitzondering van de najaarscompetitie die nog doorloopt in oktober.

Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. TCO heeft het streven om, indien mogelijk en het weer het toelaat, de banen na 1 oktober ook nog enige tijd bespeelbaar te houden. Wel is het zo dat de bar na 1 oktober gesloten is en de baanverlichting 's avonds niet meer aan kan. Houd de website goed in de gaten of het tennispark nog toegankelijk is.

TCO kent 5 soorten leden:

  1. Aspirantlid: Tijdelijk lidmaatschap vanaf 5 jaar. Een aspirantlid heeft beperkt afhangrecht (doordeweekse dagen, tot 17.00 u). Voor meer informatie over aspirantlidmaatschap klik hier.
  2. Juniorlid: Elk lid van 5 t/m 17 jaar.
    Een juniorlid dat op 1 januari nog 17 jaar oud is, maar in de loop van het jaar 18 jaar wordt, is op 1 januari seniorlid. (Bron: KNLTB)
  3. Seniorlid: Elk lid van 18 jaar of ouder.
  4. Studerend lid: Elk lid van 18 t/m 25 jaar dat een dagopleiding volgt komt in aanmerking voor het zgn. studententarief. Het lidmaatschap als studerend lid moet vóór 1 december voorafgaand aan het jaar waarvoor het verzoek geldt, per mail aan de ledenadministrateur van TCO worden aangevraagd. Zo niet, dan kan men geen studerend lid blijven/worden.
  5. Slapend lid: Een lid kan het bestuur vragen bij langdurige ziekte of langdurig verblijf elders, slapend lid te worden. Het verzoek moet vóór 1 december, voorafgaand aan het jaar waarvoor dit geldt, bij de ledenadministratie te worden ingediend. Deze status geldt voor maximaal twee jaar. Een slapend lid heeft geen speelrecht en kan niet deelnemen aan TCO-activiteiten, de KNLTB-competitie en toernooien.

CONTRIBUTIE 2018

Aspirantlid (tijdelijk lidmaatschap): 
€ 51,-

Actief lid / geen competitiespeler
Junioren  (5 t/m 17 jaar) : € 70,-
Studerende leden* 18 t/m 25 jaar: € 95,-
Senioren 18 jaar of ouder: € 155,-

Actief lid / competitiespeler
Junioren  (5 t/m 17 jaar) : € 70,- plus competitietoeslag
Studerende leden* 18 t/m 25 jaar: € 95,- plus competitietoeslag
Senioren 18 jaar of ouder: € 155,- plus competitietoeslag

Slapend lid
Junioren  (5 t/m 17 jaar) : € 25,-
Studerende leden* 18 t/m 25 jaar: € 29,-
Senioren 18 jaar of ouder: € 48,-

Inschrijfgeld
Junioren  (5 t/m 17 jaar) : € 20,-
Studerende leden* 18 t/m 25 jaar: € 25,-
Senioren 18 jaar of ouder: € 50,-

* Voorwaarde: jaarlijkse opgave van de onderwijsinstelling aan de ledenadministratie van TCO

De contributie wordt eenmaal per jaar, eind februari, automatisch geïncasseerd op basis van een door de leden afgegeven machtiging. Onderaan het aanmeldingsformulier zit een machtigingsformulier om TCO toestemming te geven voor automatische incasso.

 

 

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 496 5332

Address

Holendrechterweg 34
1191 KV Ouderkerk aan de Amstel