Reglement Trainen

Reglement

 

 1. De trainingen beginnen eind maart als de banen weer open zijn.
 2. De trainingen worden verzorgd door gediplomeerde trainers.
 3. Er is geen training op algemeen erkende feestdagen en in de verplichte basisschoolvakanties, tenzij onderling overeengekomen.
 4. Trainingen die door weersomstandigheden niet kunnen doorgaan, worden ingehaald en om en om verrekend, d.w.z. de eerste inhaaltraining is voor rekening van de leraar, de tweede voor rekening van de leerling, met een maximum van 2 trainingen. Als een training meer dan de helft is gegeven dan telt dat als een gegeven training.
 5. Trainingen die door weersomstandigheden niet kunnen doorgaan, worden ingehaald en om en om verrekend, d.w.z. de eerste inhaaltraining is voor rekening van de leerling, de tweede voor rekening van de trainer, met een maximum van 2 trainingen.
 6. Groepstrainingen gaan, bij afzegging van een gedeelte van de groep, altijd door. De afzeggers hebben geen recht op inhalen en/of vergoeding van de betreffende training.
 7. Bij het niet komen opdagen van de leerling vervalt de training.
 8. Bij tijdige afmelding van een priv√©training door de leerling (minimaal 24 uur van tevoren) wordt geprobeerd een andere mogelijkheid te zoeken. Bij groepstrainingen geldt; indien mogelijk kan men voor een inhaaltraining bij een andere groep worden ingedeeld.
 9. Bij langere vakanties buiten de basisschoolvakanties kan men, gezien de vele trainingsaanvragen, slechts in overleg met de trainers inschrijven voor trainingen.
 10. De training is voor eigen risico.
 11. De trainers zijn niet aansprakelijk voor door leerlingen overkomen ongevallen en/of door leerlingen geleden of aangerichte schade tijdens de trainingen.
 12. Bij annulering van de trainingen door omstandigheden, buiten de schuld van de leerling (bijvoorbeeld bij langdurige blessure van min 2 maanden, of door een plotselinge verhuizing), wordt 50% van het lesgeld voor de resterende trainingen vergoed. Gebeurt dit in de eerste 2 weken(of als er nog geen factuur verstuurd is) bij een groep die groter is dan 4 personen, dan zal de rekening naar de rest van de groep gaan. Voor een aanmelding met een  groep groter dan 4 personen geldt dat de kosten bij een blessure door de anderen zal worden overgenomen. Bij al bestaande of terugkomende blessures geen terugbetaling van het lesgeld, Tenzij een vervanger de lesplek overneemt.
 13. Annulering of verrekening zal alleen bij blessure meldingen per die per MAIL worden gestuurd aan de  trainer of aan mij  zullen in behandeling worden genomen.
 14. Bij al bestaande of terugkomende blessures geen terugbetaling van het lesgeld, tenzij een vervanger de lesplek overneemt.
 15. Wij behouden het recht om bij onvolledige groepen het aantal trainingen te verlagen.
 16. Het volledige lesgeld dient, voor aanvang van de 3e training te zijn overgemaakt.
 17. Na ontvangst van bevestiging van indeling, dient in alle gevallen het lesgeld te worden voldaan.
 18. Een training duurt 50 minuten.
 19. Annulering van de trainingen kan alleen schriftelijk, tot maximaal 2 weken voor aanvang van de training.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 496 5332

TCO tennispark Zuidermeer

Holendrechterweg 34
1191 KV Ouderkerk aan de Amstel

KVK-nummer

40531329