Algemene Ledenvergadering 11 februari 2020 - 20:00

03 februari 2020


Graag nodigen we u uit voor het bijwonen van de ALV op 11 februari 2020. Het bestuur is verheugd u mee te kunnen delen dat we de pachtovereenkomst van ons mooie park Zuidermeer met 15 jaar hebben kunnen verlengen. Deze zekerheid, de wens tot uitbreiding van ons clubhuis en subsidiemogelijkheden vanuit het ministerie heeft het bestuur bewogen om een meerjarig investeringsplan op te stellen voor verduurzaming en uitbreiding van clubhuis en park. De plannen hiertoe willen we graag met u delen en hietvoor uw instemming over vragen. Komt daarom allen naar de ALV op 11 februari 2020, aanvang 20.00, lokatie TCO.

Agenda

Algemene Ledenvergadering TCO d.d. 11 februari 2020

1. Opening en vaststellen agenda

2. Goedkeuring conceptnotulen Algemene Ledenvergadering d.d. 13 februari 2019 (bijlage 1)

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Jaarverslag: korte toelichting activiteiten afgelopen jaar

5. Jaarrekening 2019 en toelichting (bijlage 2)

a. Verslag kascommissie 2019

6. Decharge bestuur

7. Bestuursverkiezing (bijlage 3)

8. Benoeming commissieleden (bijlage 4)

9. Vooruitblik 2020

10. Conceptbegroting 2020 (bijlage 5)

a. Benoeming kascommissie 2020 (bijlage 6)

11. Meerjarig plan groot onderhoud en investering (bijlage 7)

12. Verbouwing Clubhuis (bijlage 8)

13. Rondvraag en sluiting

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 496 5332

TCO tennispark Zuidermeer

Holendrechterweg 34
1191 KV Ouderkerk aan de Amstel